منبع تغذیه (PSU) کامپیوتر چیست؟

منبع تغذیه (PSU) کامپیوتر چیست؟ واحد منبع تغذیه (Power Supply Unit) دستگاهی است که انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات و سخت‌افزارهای رایانه را تامین می‌کند. منبع تغذیه رایانه، جریان متناوب (AC) ورودی را به جریان مستقیم (DC) خروجی برای استفاده

راهنمای خرید کامپیوتر

راهنمای خرید کامپیوتر تا بودجه ۴ میلیون تومان در بخش دوم مقاله به معرفی بهترین قطعات موجود برای خرید سخت‌افزار با بودجه‌‌ی متوسط در آبان ماه می‌پردازیم. تبلیغات دیدنی های ایرانتور نوروزآیفون x سیستم رده متوسط (راندمان خوب – سرعت