راهنمای خرید کامپیوتر

راهنمای خرید کامپیوتر تا بودجه ۴ میلیون تومان در بخش دوم مقاله به معرفی بهترین قطعات موجود برای خرید سخت‌افزار با بودجه‌‌ی متوسط در آبان ماه می‌پردازیم. تبلیغات دیدنی های ایرانتور نوروزآیفون x سیستم رده متوسط (راندمان خوب – سرعت